911PC Antivirus

להסיר וירוס במחשב ביתי או משרדי

הסרת וירוסים מהמחשב

וירוס זה תוכנה או קוד זדוני שמשכפל את עצמו על ידי העתקה כדי ליצור תוכנה אחרת או להכניס שינויים לאתחול המחשב. הסרת איומים ממחשב מבקשת ידיעה נרחבת יותר לגבי וירוסים, לגבי סימנים ראשוניים ועל יישומים אחרים. וירוס יכול לעבור למחשב כקובץ מצורף להודעות בדואר אלקטרוני או כקובץ שמורידים מהאינטרנט, או באמצעות כוננים חיצוניים. מזיקים מסוימים משפיעים רק ברגע שהקוד שלהם מופעל על ידי יישום או משתמש.

האחרים נמצאים בתוך מחשב בשקט עד להפעלת הקוד מרחוק. מדי יום מופצים באינטרנט אלפי דגמים חדשים של המזיקים במטרה אחת – לגרום נזק למחשב המשתמש בדרך כזו או אחרת, או למטרת רווח מסחרי. הסכנה העיקרית היא בכך שאתם לא תמיד מודעים על קיום האיומים במחשבכם.

Virus alert

סימנים ראשונים המצביעים על הצורך לבצע הסרת וירוסים ממחשב

 • קובץ מסוים יוצר עותקים של עצמו בתיקיות שונות
 • תוכנת אבטחת מידע מושבתת ולא מסוגלת להסיר וירוס
 • אין אפשרות להתקין או להפעיל תוכנה להגנת הנתונים
 • בשולחן העבודה מופיעים סמלים חדשים או סמלים, שאינם קשורים לתוכניות המותקנות
 • הקבצים נעלמים מתוך כוננים הקשיחים ללא ידיעתכם
Cyber Security

סימנים נוספים שרומזים על צורך להסיר וירוסים

 • זמני עליית המחשב מתחילים להשתנות
 • מחשב פועל באיטיות רבה, ולוקח לו המון זמן להפעיל כל יישום
 • למרות הכמות הסבירה של זיכרון פנימי, מופיעה הודעה על חוסר הזיכרון
 • אנטי וירוס מותקן במערכת מדווח על גילוי של איומים

צעדים לביצוע

 • סריקה מלאה של כל הכוננים בעזרת כלים להסרת וירוסים
 • עדכון מערכת הפעלה ופתרון אבטחת מידע באופן קבוע
 • השגחה על אפליקציות המותקנות במערכת ההפעלה
 • אם אנטי וירוס המותקן לא עוזר – לפנות לטכנאי לצורך מחיקת האיומים