911PC Antivirus

מדריך התקנה

  • לפני התקנה חדשה, יש לוודא שאין אנטיוירוס אחר מותקן על המחשב.
  • אם יש תוכנת הגנה קיימת במחשב, יש להסיר אותה ולהפעיל מחדש את המחשב.
  • במקרה של חידוש הרישיון אין צורך בהתקנה חדשה.

1. לוחצים התקן על מנת להתחיל התקנת נורטון במחשב.

Norton Install

2. ממתינים בסבלנות לסיום תהליך ההתקנה, התהליך יכול לקחת כמה דקות.

Norton Installing

3. לקוחות נורטון מתחברים לחשבון על ידי הזנת מייל וסיסמא ולוחצים היכנס.

Norton Login

4. לקוחות חדשים בוחרים לשונית צור חשבון ואחרי מילוי פרטים לוחצים צור חשבון.

Norton Create Account

5. מעתיקים ומדביקים מפתח רישיון מתוך מייל הרכישה שנשלח לדואר אלקטרוני, אחרי זה לוחצים הבא.

Norton License