911PC Antivirus

מדריך התקנה

  • לפני התקנה חדשה, יש לוודא שאין אנטיוירוס אחר מותקן על המחשב.
  • אם יש תוכנת הגנה קיימת במחשב, יש להסיר אותה ולהפעיל מחדש את המחשב.
  • במקרה של חידוש הרישיון אין צורך בהתקנה חדשה.

1. ממתינים לסיום הורדת קבצים הדרושים להתקנת התוכנה.

Bitdefender Downloading

2. לוחצים Install על מנת להתחיל התקנה.

Bitdefender Install

3. ממתינים מספר רגעים לסיום תהליך ההתקנה.

Bitdefender Installation

4. התקנה הסתיימה, לוחצים Start Using Bitdefender כדי להתחיל להשתמש בתוכנת הגנה.

Bitdefender Installed

5. משתמשים חדשים חייבים ליצור חשבון חדש על ידי הקלדת שם, דואר אלקטרוני ובחירת סיסמא.

במידה ויש לכם כבר חשבון, לוחצים Sign In ואחרי התחברות מעתיקים מפתח רישיון.

Bitdefender Account

6. אחרי התחברות לחשבון והעתקת מפתח רישיון תוך כמה רגעים התוכנה מוכנה להגן על המחשב.

Bitdefender Configuring

7. לוחצים Finish כדי לסיים התקנת התוכנה.

Bitdefender Finish

8. התוכנה הותקנה והופעלה, מוכנה לספק הגנה.

Bitdefender Dashboard