911PC Antivirus

מדריך התקנה

  • לפני התקנה חדשה, יש לוודא שאין אנטיוירוס אחר מותקן על המחשב.
  • אם יש תוכנת הגנה קיימת במחשב, יש להסיר אותה ולהפעיל מחדש את המחשב.
  • במקרה של חידוש הרישיון אין צורך בהתקנה חדשה.

1. לוחצים Install כדי להתחיל התקנת התוכנה. במידה וכבר מותקן במחשב דפדפן גוגל כרום יש להסיר סימן בפינה שמאלית למטה ורק אז ללחוץ Install.

AVG Setup

2. באפשרותכם לבחור תיקיה להתקנה או להשאיר תיקיית ברירת מחדל וללחוץ Install.

AVG Customize

3. תהליך ההתקנה יכול להימשך מספר דקות.

AVG Installation

4. התקנה הסתיימה. אפשר ללחוץ Continue והתוכנה תתחיל להגן על המחשב.

AVG Installed

5. התוכנה מותקנת ומופעלת, מוכנה לספק הגנה למחשב.

AVG Main