Home products

מוצרי אנטי וירוס ופתרונות מקיפים להגנת מחשבים ביתיים או משרדיים ללא שרתים מפני איומי סייבר שונים, כמו וירוסים, יישומי ריגול, סוסים טרויאניים ומזיקים רבים אחרים. בהמשך הדף תראו תוכנות אנטי וירוס שונות מהיצרנים המובילים בעולם שנמכרים באתרנו.

יחד עם זאת, באפשרותך לראות מחירים והבדלים בתכונות האבטחה בחבילות שונות על ידי לחיצה על שם היצרן, וגם לרכוש רישיון דיגיטאלי מקורי לפתרון המתאים ומיד להתקין אותו.

תוכנות אנטי וירוס המוצגות בדף הזה לא מתאימות לעסקים וארגונים בהם יש שרתים ותחנות קצה, לקבלת מידע על פתרונות עבור רשתות ושרתים אפשר לעבור לדף המוצרים לעסק.